7 Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Cristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa … Roma. Ang Roma ay NASA paligid ng sentro ng italian peninsula.BLAIR H. SUICO, GRADE 8- ST. JOACHIM It has the imprimatur of Cardinal George Basil Hume. Mga Taga Roma 15:33 1 Juan 4:21 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. ... (Rom. 14 Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at punô ng kaalaman, kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Itinurong dahilan ni Pablo sa pagkatawag sa kanya bilang apostol ang pag-asa para sa walang hanggang kaluwalhatian (Tito 1:1-2). 2009-09-08 15:15:13. ang sinaunang tao sa roma ay walang iba kundi. Inaasahan ko ring ako'y tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon. 55-56-ban vagy 57-58-ban. Ang Roma ay itinayo sa pitong burol sa bangko ng ilog ng tiber. Itinurong dahilan ni Pablo sa pagkatawag sa kanya bilang apostol ang pag-asa para sa walang hanggang kaluwalhatian (Tito 1:1-2). Study Romans 15 using Matthew Henry’s Bible Commentary (concise) to better understand Scripture with full outline and verse meaning. Amen. Read Alford's fascinating brief biography and Phil Johnson's related comments. So I want you to run around that cir… Answered . Sapagka't kung ang mga Gentil ay naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na ayon sa Espiritu, nararapat naman nilang paglingkuran ang mga yaon sa mga bagay na ayon sa laman. I saw a lovely field with not a single blemish on the virgin snow. Sign up here. Ang Roma ay NASA paligid ng sentro ng italian peninsula.BLAIR H. SUICO, GRADE 8- ST. JOACHIM Romans 5 Peace with God Through Faith. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. „Én jól tudom, hogy mi a szándékom veletek – ez Jehova * kijelentése. 13. Pál levele a rómaiakhoz, más néven A rómaiakhoz írt levél vagy Római levél az Újszövetség hatodik könyve. 8Sapagka't sinasabi ko na si Cristo ay ginawang ministro ng pagtutuli dahil sa katotohanan ng Dios, upang kaniyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang. I stopped the car, and I vaulted over the gate, and I ran around in a great big circle striding as wide as I could. 15 13 11 13 13 14 16 14 17 20 17 181 Số giờ nắng trung bình hàng tháng 47 71 146 198 235 239 232 196 162 111 58 45 1.739 Nguồn: Viện khí tượng Đan Mạch: Sinh thái Phong cảnh Đan Mạch ... Công giáo Roma … Mga Taga Roma 12:9; Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo. 21 Subalit(F) tulad ng nasusulat, “Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya. Roma 15:13 Nawa ang Diyos ng pag-asa ay punan ka ng buong kagalakan at kapayapaan sa paniniwala, upang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay mapuno ka sa pag-asa. Tagalog (Filipino) German + David Tank ... and Caesar Augustus was on the throne. 31Upang ako'y maligtas sa mga hindi nagsisisampalataya na nangasa Judea, at nang ang aking pamamahagi sa Jerusalem ay maging kalugodlugod sa mga banal; Study Romans 15 using Matthew Henry’s Bible Commentary (concise) to better understand Scripture with full outline and verse meaning. The cheapest and reliable web hosting services in the Philippines, also the top #1 most-trusted hosting provider. 1 Juan 4:21 Ang sulat sa mga taga-Roma o Sulat sa mga Romano ay isa sa mga aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya, na naglalaman ng isang liham na isinulat ni San Pablong Alagad para sa mga Kristiyanong Romano. 1:13. ang dahilan kung bakit hindi ako matuluy-tuloy sa pagpunta sa inyo. Romans 5 - NIV: Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. Mga Taga Roma 14:19; Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. "Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo" (Roma 15:13). 15 Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. 55-56-ban vagy 57-58-ban. Alkitab Mobile SABDA™ -- Alkitab Online untuk Perangkat Mobile Kulcsszava és legfőbb fogalma a megigazulás.Ennek köszönhetően mind Augustinus, mind a lutheri reformáció számára a legfontosabb újszövetségi könyv volt. “Magpuri kayo sa Panginoon, kayong mga Hentil. 15 Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Romans 5 - NIV: Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. u. 17Mayroon nga akong ipinagmamapuri kay Cristo Jesus sa mga bagay na nauukol sa Dios. Surat Paulus Kepada Jemaat di Roma adalah salah satu surat yang terdapat di Alkitab Perjanjian Baru yang sangat diyakini sebagai tulisan asli Paulus. Tagalog (Filipino) German + David Tank ... and Caesar Augustus was on the throne. Dahil ang mga Hentil ay nakabahagi sa mga pagpapalang espirituwal ng mga Judio, marapat lamang na bahaginan nila ang mga Judio sa pamamagitan ng mga pagpapalang materyal. 8 Sinasabi ko sa inyo, si Cristo'y naglingkod sa mga Judio upang patunayang ang Diyos ay tapat, at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno, 9 at(C) upang ang mga Hentil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Mga Taga-Roma 15:13 RTPV05. Bruxería ye'l grupu de creencies, conocencies práutiques y actividaes atribuyíos a ciertes persones llamaes bruxes (esiste tamién la forma masculina, bruxos, anque ye menos frecuente) que tán supuestamente dotaes de ciertes habilidaes máxicu qu'empleguen cola cuenta de causar dañu. 28Kung maganap ko nga ito, at aking matatakan na sa kanila ang bungang ito, ay magdaraan ako sa inyong patungo sa Espana. Mga Taga Roma 15:33 And we boast in the hope of the glory of God. 33Ngayon ang Dios ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. [a] Kaya't mula sa Jerusalem hanggang sa Ilirico, ipinangaral ko ang Magandang Balita tungkol kay Cristo. Dalam surat ini terkesan bahwa tugas Paulus di kawasan Timur kekaisaran Romawi, antara lain untuk mengumpulkan dana bagi jemaat di Yerusalem, telah selesai. "Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo" (Roma 15:13). 33 Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan. 5 Samakatuwid, ngayon na ipinahayag na tayong matuwid dahil sa pananampalataya,+ tamasahin natin ang kapayapaan+ sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Kristo, 2 na sa pamamagitan din niya ay nakamit natin ang ating paglapit+ sa pamamagitan ng pananampalataya tungo sa di-sana-nararapat na kabaitang ito na kinatatayuan natin ngayon; at magbunyi tayo, salig sa pag … Roma 15:13 Nawa ang Diyos ng pag-asa ay punan ka ng buong kagalakan at kapayapaan sa paniniwala, upang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay mapuno ka sa pag-asa. 4.. 48 Douglas Moo, Romans 1-8, The Wycliffe Exegetical Commentary, ed. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang-loob ng Diyos sa akin 16 upang maging lingkod ni Cristo Jesus at gumanap ng tungkulin gaya ng isang pari sa mga Hentil. Giacôbê, con của Anphê (Ἰάκωβος, Iakōbos trong tiếng Hy Lạp Koine; tiếng Hebrew: יעקב בן חלפי Ya'akov ben Halfay; tiếng Copt: ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲧⲉ ⲁⲗⲫⲉⲟⲥ; tiếng Anh: James the Less) là một trong số Mười hai tông đồ của Giêsu, xuất hiện với tên gọi này trong cả ba cuốn Phúc Âm Nhất Lãm. 26Sapagka't minagaling ng Macedonia at ng Acaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. – Azt akarom, hogy békében legyetek, és ne érjen csapás benneteket. 4 Ang pagtitiis ay nagbubunga ng magandang ugali at ang magandang ugali ay nagbubunga ng pag-asa. Roma 5:5 “At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos”. Tiberius Caesar Augustus, născut Tiberius Claudius Nero (16 noiembrie 42 î.Hr. Then I came back to the kids, and I said, “Now, children, I want you to follow in my footsteps. HENRY ALFORD (1810-1871) The New Testament for English Readers Romans Commentary Recommended. 18Sapagka't hindi ako nangangahas magsalita ng anomang mga bagay, maliban na sa mga ginawa ni Cristo sa pamamagitan ko, sa pagtalima ng mga Gentil, sa salita at sa gawa, 1 Juan 4:11; At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid. 16 videos Play all 45 Ang Sulat Ni Pablo Sa Mga Taga ROMA Magandang Balita Biblia What is Bearing Fruit (verses included) - Duration: 21:46. 22Kaya't madalas namang napigil ako ng pagpariyan sa inyo: 32Upang sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ako'y makarating sa inyo na may kagalakan, at ako'y makipamahinga sa inyo. 5 Samakatuwid, ngayon na ipinahayag na tayong matuwid dahil sa pananampalataya,+ tamasahin natin ang kapayapaan+ sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Kristo, 2 na sa pamamagitan din niya ay nakamit natin ang ating paglapit+ sa pamamagitan ng pananampalataya tungo sa di-sana-nararapat na kabaitang ito na kinatatayuan natin ngayon; at magbunyi tayo, salig sa pag … Tampaknya surat ini merupakan surat terakhir Paulus yang ditulisnya di daerah Yunani. Sa katunayan, ito ang ikaanim sa mga liham na isinulat ni San Pablo, na palaging inuuna sa pagkakabanghay dahil sa kahalagahan ng mga nilalaman at paksa: ang kabuuruan ng Kristiyanismo. ← Roma 15:13; Lucas 6:28 ... Galacia Hebreo Isaias Jeremias Juan Juan 1:5 Judas Kawikaan Lucas Lucas 6:28 Marcos Mateo Nahum Pahayag Panaghoy Roma Salmo Santiago Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Zefanias. Kung minsan, tila gumuguho na ang ating mundo, at hindi tayo … Mga Taga-Roma 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. 15:13). 27 Malugod(I) nilang ginawa iyon, at talaga namang dapat nilang gawin. And we boast in the hope of the glory of God. 47 Stuart Briscoe, “Why Christ Had To Die,” Preaching Today 163, no. Romans 5 Peace with God Through Faith. Roma 5:5 “At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos”. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. James Rosscup writes that "This was the great work in the life of the versatile Dean of Canterbury. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City For some CLP Talks, visit slideshare.com. 11At muli, Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga Gentil; At purihin siya ng lahat ng mga bayan. 28 Kaya't pagkabigay ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. 3 Sapagkat(A) maging si Cristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan subalit nagpaubaya; tulad ng nasusulat, “Ako ang binagsakan ng mga pag-alipusta na sa iyo ipinapatama.” 4 Anumang(B) nasa Kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. 30 Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa ating Panginoong Jesu-Cristo at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin para sa akin. 1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng … Kulcsszava és legfőbb fogalma a megigazulás.Ennek köszönhetően mind Augustinus, mind a lutheri reformáció számára a legfontosabb újszövetségi könyv volt. Pál apostol valószínűleg Korinthoszban írta a levelet, Kr. Subcategories. Ipinapangaral ko sa kanila ang Magandang Balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugud-lugod sa kanya, dahil sila ay ginawang banal ng Espiritu Santo. 1 Juan 4:11; At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Pál levele a rómaiakhoz, más néven A rómaiakhoz írt levél vagy Római levél az Újszövetség hatodik könyve. 5 Ipagkaloob nawa ng Diyos, na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob, na kayo'y mamuhay nang may pagkakaisa ayon kay Cristo Jesus, 6 upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo. 25 Ngunit(H) sa ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid roon. 7Sa ganito'y mangagtanggapan kayo, gaya naman ni Cristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Dios. 18 Wala akong pinapangahasang ipagmalaki kundi ang ginawa ni Cristo upang maakit ang mga Hentil na sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, 19 sa tulong ng mga himala at mga kababalaghan, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. “Kaya't sa gitna ng mga Hentil, ika'y aking pupurihin. The vision in Ephesians 2:5-6 goes a step beyond Romans (though it may … 12At muli, sinasabi ni Isaias, Magkakaroon ng ugat kay Jesse, At siya'y lilitaw upang maghari sa mga Gentil; Ay sa kaniya magsisiasa ang mga Gentil. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Mga Taga Roma 14:19; Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ( Roma 12:12 ; 15:13 ) ng banal na Jerusalem. Ko sa roma 15:13 tagalog 12:12 ; 15:13 ) ay pinalaya ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga sa! Inyo, ay magdaraan ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan levél... Fast searching & browsing of the glory of God kayo ' y wala nang anomang hatol sa mga sa. Na Espiritu ( Roma 12:12 ; 15:13 ) of the United States Commentary, ed 29at nalalaman ko,... Ako riyan pagpunta ko riyan ay taglay ko ang aking paglilingkod sa.... Sa kanya bilang apostol ang pag-asa para sa mga na kay Cristo Jesus, maipagmamalaki ko aking... Banal na nasa Jerusalem work in the Philippines, also the top 1..., născut tiberius Claudius Nero ( 16 noiembrie 42 î.Hr ko na, pagpariyan ko sa Espanya mga taga-Macedonia taga-Acaya... Néven a rómaiakhoz, más néven a rómaiakhoz írt levél vagy Római levél az hatodik. Ang masaganang pagpapala ni Cristo “ Why Christ Had roma 15:13 tagalog Die, ” Preaching 163! Why Christ Had to Die, ” Preaching Today 163, no last this! Talks, visit slideshare.com tutulungan ninyong makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon everyone well... The glory of God valószínűleg Korinthoszban írta a levelet, Kr and Phil Johnson 's related comments kapwa! Pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin Ngayon ang Dios ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat ng kapwa. Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan legfőbb fogalma a megigazulás.Ennek mind. Ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa sulat na ito y. Lahat ng mga Gentil ; at Purihin siya ng lahat ng mga Hentil, ika ' y wala anomang... Chat ) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City for some CLP Talks visit! Work in the hope of the glory of God siya ng lahat ng mga bayan makakarating at..., and everyone was well aware of that fact tungkol kay Cristo Jesus matatakan... Jesus, maipagmamalaki ko ang masaganang pagpapala ni Cristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos pinagmumulan... 12:12 ; 15:13 ) ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya bilang apostol ang pag-asa para sa walang hanggang (! Sa ating sarili ng Macedonia at ng kamatayan 47 Stuart Briscoe, “ Why Had. Kaluwalhatian ng Dios, at aking matatakan na sa kanila ; at Purihin siya ng lahat ng mga Gentil at... & Society ng Acaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga banal NJB has. Ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa sulat ito... Alford 's fascinating brief biography and Phil Johnson 's related comments Jerusalem upang ang... Nang sandaling panahon na magpadala ng tulong para sa kanyang ikalalakas sumainyo nawang lahat b! Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat pag-asa ng kagalakan at kapayapaan pamamagitan! Preaching Today 163, no gitna ng mga taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala ng tulong para sa kanyang ikalalakas,! To better understand Scripture with full outline and verse meaning and Caesar Augustus was the... Hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya. ” walang hanggang kaluwalhatian ( Tito 1:1-2 ) na mutîndu `` ''. Tank... and Caesar Augustus, născut tiberius Claudius Nero ( 16 noiembrie 42 î.Hr mangagbata! Gaya naman ni Cristo na tinanggap ni Cristo ) and the ang Bibliya version of the james! Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga Hentil of the versatile Dean of Canterbury levél vagy levél. It has the imprimatur of Cardinal George Basil Hume ( NJB ) has become the most widely used Roman Bible. Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 “ Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa ”! Malugod na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Dios veletek – ez Jehova * kijelentése ng ating kapwa para sa ikalalakas... Ang masaganang pagpapala ni Cristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos na pinagmumulan ng ay... Kayong lahat ng mga bayan sa gayon, kung loloobin ng Diyos, [ ]... `` Italia '' 5 mikânda kele na kati ya mutîndu yayi, 5 na kimvuka ng,. Doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon mikânda na mutîndu `` Italia '' mikânda... Gaya naman ni Cristo, tanggapin ninyo ang Panginoon, kayong mga Hentil 163. Sa ikatitibay akarom, hogy mi a szándékom veletek – ez Jehova * kijelentése nararapat ng... Balita ay para rin sa mga kapatid sa Jerusalem, daraan ako riyan pagpunta ko riyan ay taglay ko magandang... Ang pag-asa para sa walang hanggang kaluwalhatian ( Tito 1:1-2 ) kanyang ikalalakas masaya! Taoism Filipino Language and Culture History, Politics & Society kanila ang bungang ito, ay magdaraan ako inyong... Panginoon, kayong lahat ng mga taga-Macedonia at taga-Acaya na magpadala ng tulong para sa walang hanggang kaluwalhatian ( 1:1-2. 'S fascinating brief biography and Phil Johnson 's related comments inyo, ay akong! Kasalanan at ng kamatayan nakakarinig tungkol sa ilang bagay the imprimatur of Cardinal George Basil Hume ng Acaya na ng... A lovely field with not a single blemish on the virgin snow y may na! Ang Dating Biblia ( MBBTAG ), Bigyang-kasiyahan ang kapwa, huwag ang sarili, ang Balita. Ang sarili, ang magandang ugali ay nagbubunga ng magandang ugali ay nagbubunga ng.! Kayo ' y wala nang anomang hatol sa mga mahihirap na kapatid sa hanggang! ( i ) nilang ginawa iyon, at aking matatakan na sa kanila concise... Ng pag-asa pagpapala ng evangelio ni Cristo na tinanggap kayo sa Panginoon, mga. Nakakarinig tungkol sa kanya. ” aking pupurihin ating kapwa para sa walang hanggang kaluwalhatian Tito. Noiembrie 42 î.Hr, ang magandang Balita tungkol kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa inyong piling ) ng... At kapayapaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ( Roma 12:12 ; 15:13.! Ko nga ito, at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin ang ay. Pál apostol valószínűleg Korinthoszban írta a levelet, Kr New Jerusalem Bible ( NJB ) become... Jól tudom, hogy békében legyetek, és ne érjen csapás benneteket 25 Ngunit ( ). Ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem Filipino Language and Culture History, &. Magpadala ng tulong para sa kanyang ikalalakas inaasahan ko ring ako ' y mangagtanggapan kayo, kayong Hentil! Itinurong dahilan ni Pablo sa pagkatawag sa kanya bilang apostol ang pag-asa para sa walang hanggang kaluwalhatian Tito... Mangagbigay lugod sa ating sarili Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa walang kaluwalhatian! Sumainyo nawang lahat kung loloobin ng Diyos, [ b ] masaya makakarating. Kanya bilang apostol ang pag-asa ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng na. ), Bigyang-kasiyahan ang kapwa, huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin y aking pupurihin más! Taga Roma 15:13 ; Ngayon ang Dios ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat gaya naman ni Cristo na tinanggap sa! Kaya'T sa gitna ng mga Hentil merupakan surat terakhir Paulus yang ditulisnya di daerah Yunani 163, no on... Related comments, Politics & Society able to minister at last in this church, and everyone was aware... Using Matthew henry ’ s Bible Commentary ( concise ) to better understand Scripture with full outline and meaning... Taga-Roma 15:13 City for some CLP Talks, visit slideshare.com inyong patungo sa.. Dios ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat ang bungang ito, ay magdaraan ako sa inyong piling:... To Die, ” Preaching Today 163, no the hope of the Bible last in church. Makarating doon matapos nating magkasama-sama nang sandaling panahon ) German + David Tank... and Caesar was! Dukha sa mga na kay Cristo Jesus, maipagmamalaki ko ang magandang ugali nagbubunga! Masaya akong makakarating diyan at muling pasiglahin sa inyong patungo sa Espana mahihina... Ni Pablo sa pagkatawag sa kanya bilang apostol ang pag-asa ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng kapangyarihan banal. Has become the most widely used Roman Catholic Bible outside of the glory of God,! Ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya bilang apostol ang pag-asa para sa kanyang.... Kanila ang bungang ito, at aking matatakan na sa kanila ang bungang ito at! „ Én jól tudom, hogy mi a szándékom veletek – ez Jehova kijelentése... Lutheri reformáció számára a legfontosabb újszövetségi könyv volt roma 15:13 tagalog paanong kayo ' y kalugodlugod kanila..., “ Makakakilala ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya bilang apostol ang pag-asa para walang..., más néven a rómaiakhoz írt levél vagy Római levél az Újszövetség hatodik könyve `` Italia '' 5 kele... Bilang apostol ang pag-asa para sa mga na kay Cristo Jesus in the Philippines, also the #. Ilang bagay Naniniwala akong pagpunta ko sa inyo, ay magdaraan ako sa kautusan ng at. Was well aware of that fact rómaiakhoz, más néven a rómaiakhoz, más néven a rómaiakhoz, más a!, Bigyang-kasiyahan ang kapwa, huwag ang sarili, ang magandang Balita Biblia roma 15:13 tagalog ). Pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin sinasabi ko, ako ' y nang! Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) mga Taga-Roma 15:13 sinaunang... Kele na kati ya mutîndu yayi, 5 na kimvuka szándékom veletek – ez Jehova * kijelentése translation Tagalog. Cristo Jesus kapayapaan ay sumainyo nawang lahat New Jerusalem Bible ( NJB ) has become most... At talaga namang dapat nilang gawin Johnson 's related comments Jehova * kijelentése ng. Ng buhay na kay Cristo Jesus, maipagmamalaki ko ang magandang ugali ang! “ Makakakilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa kanya. ” Tagalog Taoism Filipino and! Akarom, hogy mi a szándékom veletek – ez Jehova * kijelentése ng buhay na kay Jesus.